Tájékoztató gallyazásról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez „A villamos energiáról” szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz.

Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni.

Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel elvégezteti

2019. május 13-24. közötti időszakban.

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

 

Kocsis Gábor
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője