Szabadidőparki kivitelezés és csónakház építése

Szabadidőparki kivitelezés és csónakház építése
Leírás: A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Szabadidőpark A projekt helyszínei: 82/1; 82/8; 82/9; 82/10; 82/12; 82/14 hrsz,. A tervezési terület a Deák Ferenc utca, József Attila és Mező Imre utcák irányából közelíthető meg. A terület feltáró útja a beruházási projekt keretein belül kiépülő Raktár utca, amely a Deák és József Attila utcákat köti össze. A belterület, mely körülbelül 8-10 hektárt ölel fel, jelenleg füves, fás, nádas terület. A területen található tó feliszapolódott, a térség csapadékvizeit is fogadja, közvetlenül a csapadék befogadó Bábolna-Banai vízfolyás melletti terület. A pályázat keretén belül az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi az önkormányzat: - különálló vizesblokk (12,61 m2) - 2 tó - sportlétesítmények – teniszpálya (37,2*19,2 m), BMX pálya (602,3 m2), futó- (hosszabb kör 1 022 m, rövidebb kör 680 m) és sétáló utak (2 446 m2 gyepes+4 324 m2 szórt burkolatú=6 760 m2), tanösvény (1 005 m2 az erdőben+620 m2 a tó körül=1 625 m2), fűzkupola (d=8 m, magasság: 3,5 m), játszótér (9 102 m2) - csónakház (9,78*6,58 m) - utak (Raktár utca 316 m hosszú és 4 m széles, térkő, Deák utca 172 m hosszú térkő+833 m murvás út felújítása, szélessége 4 m) Két tó kialakítása - Kisebb tó Elhelyezkedés: 82/8 hrsz Területe: 2 915 m2 Formája: kerek Körülötte lévő terület mérete: 27 580 m2 A kitermelt összes föld: 1 850 m3 - Nagyobb tó Elhelyezkedés: 82/10 hrsz Területe: 6 741 m2 Formája: elnyújtott téglalap Körülötte lévő terület mérete: 13 920 m2 A kitermelt összes föld: 3 247 m3 A tóban lévő sziget hosszúsága 36 m, szélessége 8,6 m. A vízpótlást a talajvíz, valamint az 1. számú tóból kilépő vizek biztosítják. A két tó közé összekötő árok kerül, mely átvezeti a vizeket az 1. számú tóból a 2. számúba. Ennek mérete 116 m lesz. Vizesblokk feladata a szabadidő park szabadtéri eseményeit hivatott kiszolgálni. Kertek különböző objektumok, időjárás elleni védőberendezések, pihenőhelyek kerülnek kialakításra. A környezet építése, szépítése céljából különböző növények telepítését tervezik. Közvilágítás, biztonság 80 db napelemes LED-es lámpatesttel és oszloppal kívánják megoldani. 9 db térfigyelő kamerával térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is sor kerül a szabadidőpark megfigyelésére. Utak A tervezett szabadidőpark feltáró útja a Raktár utca. Az utca 'Lakó-pihenő övezet' besorolású lesz, a megengedett maximális sebesség ezen a területen 20 km/ó. A tervezett utak megvilágítása ’sziget üzemű’ közvilágítással van tervezve, a burkolatszélektől 1 m távolságra kerülnek elhelyezésre. A Raktár utcai csomópont után a Deák utca meglévő murvás alapja felújításra kerül a Mező utcáig, murvás felülettel, követve a meglévő út nyomvonalát. A tervezett út térköves burkolattal épül, 1 m széles kétoldali füves padkával. A csapadékvíz elvezetése földárokkal szikkasztós rendszerrel történik. A szabadidőpark területére gépkocsiforgalom behajtása nem lesz megengedett, az úthálózat gyalogos forgalomra lett tervezve. Az utak minden esetben gyeppel vagy zúzalékkal szegélyezettek, szélességük a terheléstől függően 2,4 m vagy 1,5 m lesz. Burkolatok A legtöbb vízáteresztő burkolat. Térkő leginkább a fogadóterek fedésére lett tervezve, 30*30*6 és 8*8*6 térkő került kiválasztásra szürke és antracit színben. A tanösvény, a stégek és a pihenőteraszok burkolására a fapalló lett kiválasztva. Gumi burkolat került a futópályára, a teniszpályára, a funkcionális edzőpálya alá, valamint néhány játszóeszköz alá. A burkolt felületek jelentős hányadát teszi ki murva, mely a gyalogos és a gépjármű forgalomra alkalmas utakon is megtalálható lesz, csak más vastagságban. A játszótereken alkalmazásra került a homok. 93 db parkolóhely is kialakításra kerül, melynek burkolata zúzalék lesz. Összesen a tervezett térburkolat nagysága 2 848 m2 lesz, zöldnövényesítés pedig az alábbiak szerint alakul: gyepesítés tervezett nagysága 65 412 m2, ezen beül kerül elültetésre 11 625 db cserje, 186 db fa. A játszótérre játékeszközök telepítése van tervezve, mely a terület több pontján kerül kialakításra. 2. rész: Csónakház A projekt helyszíne: hrsz.: 82/8 A csónakház épület lehetőséget ad rendezvények lebonyolítására. Az épületben kis választékkal működő büfé jellegű egységet terveztünk megvalósítani, amely kétirányú kiszolgálást tesz lehetővé. Az épület üzemeltetése nagymértékben a fűtési időszakon kívüli idényt célozza meg, de az épületbe betervezett fűtés, igény esetén, lehetővé teszi az egész éves működési lehetőséget. Alapterülete a földszinten 350,94 m2, az emeleten pedig 94,56 m2, összesen 445,5 m2. A csapadék elvezetése a saját telekre történik. Az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra a csónakház földszintjén: Helyiség megnevezése Területe (m2) mosó helyiség 3,27 büfé 10,80 előtér 5,04 ffi mosdó 3,15 iroda 11,44 közösségi tér 49,29 női mosdó 1,82 raktár 4,05 személyzeti mosdó 1,68 személyzeti öltöző 4,02 tároló 13,00 klubszoba 17,16 kiállító tér 15,84 wc 1,26 wc 1,62 wc 1,26 zuhany1 2,70 zuhany2 2,70 zuhany3 5,40 Fűtött alapterület 154,95 Fedett előtér 16,50 Külső raktár 25,50 Összesen: 196,84 terasz 153,99 összes alapterület 350,94 Az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra a csónakház emeletén: Helyiség megnevezése Területe (m2) mosdó 4,13 mosdó 3,99 foglalkoztató 14,00 foglalkoztató 14,00 Tak.szer 1,40 teakonyha 1,86 tároló 6,27 társalgó 15,88 összesen 61,53 Fedett terasz 33,09 Összes alapterület 94,56 3. rész: Íjászpálya A projekt helyszíne: 91/1 Az íjászpálya kialakításához egy U alakú földsánc építése biztosítja a biztonságot. Az íjászpálya hosszúsága 81,75 m, szélessége pedig 45 m, a 91/1 helyrajzi számon kerül kialakításra. Az íjászpálya úthálózatának kialakítása is úgy történt, hogy a be- és kilépési pontokat kötöttük össze egy útszakasszal. Ennek a szakasznak a nyomvonalát úgy vezettük, hogy rajta megközelíthető legyen az íjászpálya starthelye, de a pálya többi részére már kiépített utat nem vezettünk. A szabadidőpark kialakítása során adódó tereprendezési folyamatok alatt nagy mennyiségű földfelesleg termelődik, mely földtöbblet a tervezési területen kezelünk. A növénytelepítésre alkalmas humuszos felső réteg elkülönítése, majd a későbbiek folyamán gyepesítésnél hasznosítása mellett, a keletkező földmennyiséget az íjászpálya körül kialakítandó földmű megépítésére használjuk. Ezzel a földtömegegyensúly biztosítása a teljes projekt szintjén megvalósítható. A szabadidőpark területén két különböző típusú pad jelenik meg, az egyik egy egyszerű rönkpad, a másik egy támlás pad. Az íjász pályára néhány támlás pad kerül, továbbá ehhez illeszkedő asztal került kiválasztásra, ami alkalmas étkezésre, poggyász elhelyezésre. Egy rövid híd vezet majd az íjászpályához, mely 5,45 m hosszúságú lesz.
Eredmény: Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2018. (VI. 28.) sz. határozata Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bábolna Város Önkormányzatnak Közbe-szerzési Bizottsága által tett javaslat figyelembe vételével a „Szabadidőparki kivitelezés és csó-nakház építése” tárgyban megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbe-szerzési eljárás 1. része (szabadidőparki kivitelezés) tekintetében 1. megállapítja, hogy a. összességében a legjobb ajánlatot az Extreme Park Környezetépítő Kft. (szék-hely: 2800 Tatabánya, Erdész út D. ép..; Cégjegyzékszám: 11 09 009529 Adó-szám: 13108586-2-11) nyújtotta be nettó 477.525.074 Ft -os (bruttó 606.456.843 Ft) ajánlati árral (többletjótállás ideje: 40 hónap, szakember neve: Nagy Péter, szakember többlet tapasztalata: 53 hó, ajánlattevő ajánlata érvényes) b. érvénytelen ajánlatot tett: Horváthkert-Tech Kft. (székhely: 2836 Baj, Bartók Bé-la u. 1/C.; cégjegyzékszám: 11 09 017430; adószám: 22941716-2-11). 2. nyertes ajánlattevőként az Extreme Park Környezetépítő Kft. nettó 477.525.074 Ft-os ajánlati árát elfogadja, 3. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, 4. a vállalkozói díj összegét Bábolna Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) számú rendeletében foglalt önrész, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 projekt azonosítószámú „Az egyko-ri téglagyári terület megújítása Bábolnán” projekt című támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg és a Képviselő-testület által 44/2018. (II. 15.) számú határozattal igé-nyelt Kormány döntésében megállapítandó többlettámogatás terhére fizeti meg. Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2018. (VI. 28.) sz. határozata Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bábolna Város Önkormányzatnak Közbe-szerzési Bizottsága által tett javaslat figyelembe vételével a „Szabadidőparki kivitelezés és csó-nakház építése” tárgyban megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbe-szerzési eljárás 2. része (csónakház építése) tekintetében 1. megállapítja, hogy a. összességében a legjobb ajánlatot a Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Laktanya köz 9.; cégjegyzékszám: 11 09 001714; adószám: 10562318-2-11) nyújtotta be nettó 88.642.868 Ft-os (bruttó 112.576.442 Ft) ajánlati árral (többletjótállás ideje: 12 hónap, szakember neve: Komjáti Gergely, szakember többlet tapasztalata: 132 hó), b. érvénytelen ajánlatot tett: Horváthkert-Tech Kft. (székhely: 2836 Baj, Bartók Bé-la u. 1/C.; cégjegyzékszám: 11 09 017430; adószám: 22941716-2-11). c. Extreme Park Környezetépítő Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész út D. ép..; Cégjegyzékszám: 11 09 009529 Adószám: 13108586-2-11) tett nettó 95.999.999 Ft-tal. 2. nyertes ajánlattevőként az Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 88.642.868 Ft Ft-os ajánlati árát elfogadja, 3. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, 4. a vállalkozói díj összegét Bábolna Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) számú rendeletében a soron következő Képviselő-testületi rendeletbe foglalandó önrész, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00006. projekt azonosítószámú „Csónakház létesítése Bábolnán” projekt cí-mű támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg és a Képviselő-testület által a Kormánytól igényelt többlettámogatás terhére kívánja megfizetni. A Képviselő-testület 1. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogat-hatóságáról” szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Csónakház létesítése Bábolnán” című, TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00006 azonosító számú projekt megvalósítá-sához többlettámogatási igényt nyújt be. 2. a projekt megvalósítása során a támogatási összegen felüli önkormányzati tehervállalás kapcsán nem kezdeményezi többlet központi költségvetési támogatás kérelmezését, 3. kezdeményezi, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 projekt azonosítószámú „Az egykori téglagyári terület megújítása Bá-bolnán” projekt keretében igényelt többlettámogatás kedvező elbírálása esetén, a többlet-támogatás fel nem használandó részét a döntéshozó a Csónakház létesítése Bábolnán” című, TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00006 azonosító számú projekt megvalósításához bizto-sítandó többlettámogatásra csoportosítsa át tekintettel arra, hogy a szabadidőpark létre-hozása és a csónakház építése egymással összefüggő, együtt értelmezhető projektek.
Felvitel dátuma: 2018-03-28
Határidő: 2018-04-13