Szabadidőpark kivitelezése Bábolnán

Szabadidőpark kivitelezése Bábolnán
Leírás: A projekt helyszínei: 82/1; 82/8; 82/9; 82/10; 91/1; 82/12; 82/14 hrsz,. A tervezési terület a Deák Ferenc utca, József Attila és Mező Imre utcák irányából közelíthető meg. A terület feltáró útja a beruházási projekt keretein belül kiépülő Raktár utca, amely a Deák és József Attila utcákat köti össze. A belterület, mely körülbelül 8-10 hektárt ölel fel, jelenleg füves, fás, nádas terület. A területen található tó feliszapolódott, a térség csapadékvizeit is fogadja, közvetlenül a csapadék befogadó Bábolna-Banai vízfolyás melletti terület. A pályázat keretén belül az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi az önkormányzat: - különálló vizesblokk (12,61 m2) - 2 tó - sportlétesítmények – teniszpálya (37,2*19,2 m), BMX pálya (602,3 m2), futó- (hosszabb kör 1 022 m, rövidebb kör 680 m) és sétáló utak (2 446 m2 gyepes+4 324 m2 szórt burkolatú=6 760 m2), tanösvény (1 005 m2 az erdőben+620 m2 a tó körül=1 625 m2), fűzkupola (d=8 m, magasság: 3,5 m), játszótér (9 102 m2) - csónakház (9,78*6,58 m) - utak (Raktár utca 316 m hosszú és 4 m széles, térkő, Deák utca 172 m hosszú térkő+833 m murvás út felújítása, szélessége 4 m) Két tó kialakítása - Kisebb tó Elhelyezkedés: 82/8 hrsz Területe: 2 915 m2 Formája: kerek Körülötte lévő terület mérete: 27 580 m2 A kitermelt összes föld: 1 850 m3 - Nagyobb tó Elhelyezkedés: 82/10 hrsz Területe: 6 741 m2 Formája: elnyújtott téglalap Körülötte lévő terület mérete: 13 920 m2 A kitermelt összes föld: 3 247 m3 A tóban lévő sziget hosszúsága 36 m, szélessége 8,6 m. A vízpótlást a talajvíz, valamint az 1. számú tóból kilépő vizek biztosítják. A két tó közé összekötő árok kerül, mely átvezeti a vizeket az 1. számú tóból a 2. számúba. Ennek mérete 116 m lesz. Vizesblokk feladata a szabadidő park szabadtéri eseményeit hivatott kiszolgálni. Kertek különböző objektumok, időjárás elleni védőberendezések, pihenőhelyek kerülnek kialakításra. A környezet építése, szépítése céljából különböző növények telepítését tervezik. Közvilágítás, biztonság 80 db napelemes LED-es lámpatesttel és oszloppal kívánják megoldani. 9 db térfigyelő kamerával térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is sor kerül a szabadidőpark megfigyelésére. Utak A tervezett szabadidőpark feltáró útja a Raktár utca. Az utca 'Lakó-pihenő övezet' besorolású lesz, a megengedett maximális sebesség ezen a területen 20 km/ó. A tervezett utak megvilágítása ’sziget üzemű’ közvilágítással van tervezve, a burkolatszélektől 1 m távolságra kerülnek elhelyezésre. A Raktár utcai csomópont után a Deák utca meglévő murvás alapja felújításra kerül a Mező utcáig, murvás felülettel, követve a meglévő út nyomvonalát. A tervezett út térköves burkolattal épül, 1 m széles kétoldali füves padkával. A csapadékvíz elvezetése földárokkal szikkasztós rendszerrel történik. A szabadidőpark területére gépkocsiforgalom behajtása nem lesz megengedett, az úthálózat gyalogos forgalomra lett tervezve. Az utak minden esetben gyeppel vagy zúzalékkal szegélyezettek, szélességük a terheléstől függően 2,4 m vagy 1,5 m lesz. Burkolatok A legtöbb vízáteresztő burkolat. Térkő leginkább a fogadóterek fedésére lett tervezve, 30*30*6 és 8*8*6 térkő került kiválasztásra szürke és antracit színben. A tanösvény, a stégek és a pihenőteraszok burkolására a fapalló lett kiválasztva. Gumi burkolat került a futópályára, a teniszpályára, a funkcionális edzőpálya alá, valamint néhány játszóeszköz alá. A burkolt felületek jelentős hányadát teszi ki murva, mely a gyalogos és a gépjármű forgalomra alkalmas utakon is megtalálható lesz, csak más vastagságban. A játszótereken alkalmazásra került a homok. 93 db parkolóhely is kialakításra kerül, melynek burkolata zúzalék lesz. Összesen a tervezett térburkolat nagysága 2 848 m2 lesz, zöldnövényesítés pedig az alábbiak szerint alakul: gyepesítés tervezett nagysága 65 412 m2, ezen beül kerül elültetésre 11 625 db cserje, 186 db fa. A játszótérre játékeszközök telepítése van tervezve, mely a terület több pontján kerül kialakításra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Eredmény: Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. megállapítja, hogy a „Szabadidőparki kivitelezés” közbeszerzési eljárás során a benyúj-tott árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt lebonyolítása illetve a közbeszerzési eljá-rás során felmerült költségeket a Magyar Államkincstárral a TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 projekt azonosítószámon megkötendő támogatási szerződésében meghatározott 590 millió Ft támogatás terhére egyenlíti ki. 3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Beregi Péter (lajstromszám: 00443) egyéni vállalko-zó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízásra megkötött vállalkozási szerződésben szereplő 1.300.000 Ft megbízási díja vonatkozásában, oly módon gondos-kodjon a szerződésben szereplő megbízási díj módosításáról, hogy az nettó 500.000 Ft-ban kerüljön megállapításra.
Felvitel dátuma: 2017-12-04
Határidő: 2018-01-08