Metángáz leválasztó épület kivitelezése

Metángáz leválasztó épület kivitelezése
Leírás: A termálvizek gáztalanítására, a geotermikus és kísérőgáz hasznosítását szolgáló gépészeti berendezések elhelyezésére egy kerítéssel elkerített technológiai terület kerül kialakításra önálló épülettel és gépészeti udvarral. A gázleválasztó épület a Bábolna, 82/11 hrsz alatti ingatlanon valósul meg. Az épület bruttó alapterülete 63,91 m2, mellé egy felülről nyitott, oldalról zárt gépészudvar készül. Az udvar bruttó alapterülete 39,37 m2. Az épület alapozási síkja a sárgásszürke agyagos homokos iszap, illetve sárgásszürke közepes agyag talajokban került meghatározásra. Ezek a teherbíró rétegek a jelenlegi terepszint alatt 1,50-2,00 m mélységben helyezkednek el, ahol már talajvízzel is számolni kell. Az épület kútalapokkal készül. A teherhordó falazat 30 cm porotherm falazóblokkból épül. Tetőszerkezete két állószékes kontyolt nyeregtető, Bramac cserépfedéssel. A gázleválasztó épület helyiségei: előtér, kazán és motor helyiség, gépészeti helyiség, gázelőkészítő 45,99 m2 nettó alapterülettel; valamint a gépészudvar (nettó 31,37 m2) és a padlástér (nettó 50,41 m2). A nyitott gépészudvarban egy vasbeton gépészeti akna készül, mérete: 4,05 × 4,15 × 2,80 m. Az épületet a strandfürdő területétől egy tömör, falazott kerítés választja el, hossza 56 méter, magassága 2,55 méter. A kerítésen egy ajtó kerül beépítésre. A mindkét kút termálvizének gáztalanítása/kísérőgáz leválasztása zárt technológiai rendszerben történik. A K-52 jelű kút termálvizének gázleválasztására a gépészeti udvaron 1 db 5,0 m3-es térfogatú, míg a K-53 jelű kút gázleválasztásra a gépészeti udvaron 1 db GMT 1200-3 típusú, állóhengeres, szigetelt kivitelű, egyedi gyártású hőszigetelt gáztalanító tartály kerül telepítésre. A gáztalanított termálvíz a tartályokból a tartályok alá telepítendő vasbeton termálvíz puffer tározó medencébe távozik. A K-52-jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján acél szigetelt kísérőfűtéssel ellátott vezetéken jut a gázelőkészítő helyiségbe. A K-53 jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján kialakított esővédő sapkával ellátott csonkon keresztül távozik a légkörbe. A termálvíz gáztalanítását követően a leválasztott kísérőgáz további előkészítésének menete: · a gázban lévő vízpára kicsapása, leválasztása gázhűtéssel, · szükség szerinti nyomásfokozása, · kitáplálás a gázmotor vagy létesítményekben található gázberendezések felé. A gázelőkészítés technológiai berendezései technológiai épületen belüli gázelőkészítő helyiségbe kerülnek elhelyezésre. A kitermelt és fel nem használt kísérőgáz mennyiség, szükség szerint egy 200 m3-es standard membrános gáztárolóban kerül pufferként tárolásra. A gázmotor gázellátása történhet közvetlenül a gázelőkészítő berendezéstől, vagy a 200 m3-es puffer gáztárolóból. A termelt gáz felhasználásra kerül a szomszédos sportcsarnok és diákkonyha meglévő berendezéseiben is, amelynek biztosítása a 200 m3-es puffer gáztárolóból történik. Amennyiben a gázhasznosítás teljes egészében leáll, arra az esetre egy ún. fáklya üzemű gázkazán kerül üzem behelyezésre a gázmotor és gázkazán helyiségbe. Az előkészített gáz mérése főmérő, a fogyasztási helyeken (sportcsarnok, diákétterem) almérők beépítésével történik. A kitermelt kísérőgáz színtelen és szagtalan, ezért a biztonsági okokból szagosításra kerül a gázelőkészítő helyiségbe telepített moduláris rendszerű automata üzemű szagosító berendezéssel. A technológiai területen belül szabadon szerelt DN 20 mm, DN 25 mm, DN 50 mm, DN 80 mm és DN 100 mm méretű KO acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre. A technológiai területen kívül szabadon szerelt DN 50 mm acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre. Az intézmények kísérőgáz ellátására a puffer gáztárolótól egy PE 80/G SDR 11 90*8,2 anyagú és méretű gerincvezeték kerül kiépítésre, PE 80/G SDR 11 63*5,8 anyagú és méretű leágazó vezetékkel. A gázmotor a kísérőgázból kogenerációban termel elektromos és hőenergiát. A termálvizek hőjének hasznosítására telepítendő használati melegvíz előállítását és a technológiai épület hőigényét biztosító hőcserélők a technológiai területen belüli épületben kerül elhelyezésre. A kezelt kísérőgáz kiserőművekben történő elégetésével azok belső energiájából ~ 30 - 35% -ban villamos energia nyerhető, a fennmaradó hányad hőenergia formájában kerülhet hasznosításra.
Eredmény: Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bábolna Város Önkormányzatnak Közbe-szerzési Bizottsága által tett javaslat figyelembe vételével a „„Metángáz leválasztó épület kivite-lezése” tárgyban megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbe-szerzési eljárás tekintetében 1. megállapítja, hogy a. összességében a legjobb ajánlatot a Cívis Légtechnika Épületgépészeti Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 15.; cégjegyzékszám: 09 09 014074; adószám: 14095580-2-09) nyújtotta be nettó 260.110.402 Ft -os (bruttó 330.340.211 Ft) ajánlati árral és 3 fő szakember rendelkezésre állásának igazolá-sával (eljárásban kapott összesített pontszáma 1.000 pont), b. érvénytelen ajánlat nem volt, c. el nem bírált ajánlatot a HOPFERWIESER Épitő- és Szerelőipari Kft. (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 2.; cégjegyzékszám: 13 09 062068; adószám: 10388246-2-13) tett nettó 274.472.761 Ft-tal és 1 fő szakember rendelkezésre állásának igazolásával (eljárásban kapott összesített pontszáma 150 pont), 2. nyertes ajánlattevőként a Cívis Légtechnika Épületgépészeti Kft. nettó 260.110.402 Ft-os ajánlati árát elfogadja, 3. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, 4. a vállalkozói díj összegét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00003 projekt azonosítószámú „Önkormányzati intézmények föld-gáz alapú primerenergia felhasználásának csökkentése” projekt című támogatási szerző-désben szereplő támogatási összeg terhére és Bábolna Város Önkormányzat 2018-ban elfogadandó 2018-as költségvetési rendeletében erre a célra elkülönített költségvetési előirányzat terhére köteles megfizetni.
Felvitel dátuma: 2017-09-05
Határidő: 2017-10-30