Álláslehetőség

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Településgazda munkakör betöltésére. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pontosság, percizitás
 • Jó problémamegoldó képesség
 • Csapatmunka központúság
 • Jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 34-568-000-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a jegyzo@babolna.hu email címre vagy posta úton (2943 Bábolna, Jókai Mór út 12.) .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2017. október 27. | péntek