Városháza

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.30 – 16.30-ig
Kedd: 8:30-11:30 és 12:30-14:30
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8.30 – 12.30 és 13:30-15:00
Péntek: szünnap

A polgármester fogadóórája:
Csütörtök 8.30 – 12.30

Házipénztári kifizetések:
megegyeznek az ügyfélfogadási renddel

Átutalások rendje:
minden héten pénteken.

Polgármester

dr. Horváth Klára – Polgármester.
A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt.
Telefon: +36 34/568-001
Email: polgarmester@babolna.hu

Jegyző

dr. Bacsárdi József – jegyző.
A jegyző vezeti a hivatalt
Telefon: +36 34/568-002
Email: jegyzo@babolna.hu

Aljegyző

Czizmadiáné dr. Kiss Ildikó – aljegyző.
Vezeti az igazgatási irodát. Ellátja a banai kirendeltség kirendeltségvezetői feladatait.
Telefon: +36 34/568-003
Email: aljegyzo@babolna.hu

Igazgatási Iroda

Vezeti:  Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó  – aljegyző

Farkas Helga – adminisztrátor
Általános adminisztrációs feladatok elvégzése, hagyatéki ügyintézés, Bábolna Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása.
Telefon: +36 34/568-009
Email: adminisztracio@babolna.hu

Szedlacsekné Buza Ildikó – Általános előadó

Munkaügyi feladatok, lakásfenntartási támogatások, önkormányzati segélyek intézése, Bábolna Város Önkormányzat Szociális és Oktatási Bizottság üléseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása.
Telefon: +36 34/568-403
Email: buzaildi@babolna.hu

Pruzsinszki Erika –  Ügyfélszolgálati munkatárs

Ügyfélszolgálati teendők és általános adminisztratív feladatok ellátása.
Telefon: +36 34/568-000
Email: info@babolna.hu

Szakál Ferencné – Anyakönyvvezető

Halálesetek anyakönyvezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, adókivetés, végrehajtás.
Telefon: +36 34/568-006
Email: ado@babolna.hu

Baranyai Katalin – Igazgatási előadó

A Banai Kirendeltségen a banai lakosokkal kapcsolatos általános hatósági ügyek ellátása, önkormányzati ügyek előkészítése, végrehajtása.
Telefon: +36 34/468-868
Email: kirendeltseg@babolna.hu

Gazdálkodási Iroda

Vezeti: Kovács Katalin – Gazdálkodási irodavezető

Telefon: +36 34/568-004
Email: penzugyicsoportvezeto@babolna.hu

Vidovics Anna – Pénzügyi előadó.
Telefon: +36 34/568-404
Email: penzugy@babolna.hu

Pálinkás Bettina – Pénzügyi előadó
Telefon: +36 34/568-008
Email: penzugy@babolna.hu

Kovács Gabriella – Pénzügyi előadó.
Telefon: +36 34/568-404
Email: penzugy@babolna.hu

Bálintné Pirik Aranka – Pénzügyi előadó.
Telefon: +36 34/568-008
Email: penzugy@babolna.hu

Adóhatósági Iroda

Vezeti: dr. Bacsárdi József jegyző

László Szilvia – Adóügyi előadó

Helyi adók kivetése, végrehajtása, adóadminisztráció.
Telefon: +36 34/568-006
Email: ado@babolna.hu

Szakál Ferencné – Adóügyi előadó

Helyi adók kivetése, végrehajtása, adóadminisztráció.
Telefon: +36 34/568-006
Email: ado@babolna.hu

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Iroda

Vezeti: dr. Bacsárdi József jegyző

Antos Zsófia – Vagyongazdálkodási és műszaki előadó

Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátása.
Telefon: +36 34/568-005
Email: epitesugy@babolna.hu

Balogh Eszter – Pályázati és közbiztonsági referens

Pályázatok kezelése, projektmenedzsmenti feladatok ellátása.
Telefon: +36 34/568-405
Email: referens@babolna.hu

Cziráki Gábor – Városőr

Közterületi ügyek, közbiztonsági, bűnmegelőzési ügyek.
Telefon: +36 34/568-000, +36 20/284-78-98
Email: rendeszet@babolna.hu