Hlavné turistické atrakcie Bábolny

Hlavným turistickým atrakciám patrí Szapáry kaštieľ a žrebčín, ktoré tvoria historické jadro. Kultúrne dedičstvo tvorí komplex budov Szapáry kaštieľ a žrebčín, ktoré sú chránenou historickou pamiatkou.

Dvor národného žrebčína

Vo dvore bol postavený v roku 1700 impozantný poschodový Szapáry kaštieľ, ktorý je najštaršou budovou v Bábolne. V kaštieli sa nachádza sídlo národného žrebčína. Ozdobou dvora sú kvety, fontána a sochy. Tu sa konajú rôzne podujatia a sobáše. Vo dvore žrebčína sa nachádza najstarší agát v Strednej Európe, ktorý vysadil ešte gróf Szapáry v roku 1710.

Priemer agáta je 203 cm a obvod 1275 cm v úrovni hrude a je spevnený s oceľovými popruhmi.

Súčasťou dvora je jedna z najkrajších jazdeckých hál, múzeum vozov a Hotel Imperiál, ktorý v historickom prostredí zabezpečuje ubytovanie.

Stajne

V stajniach chovajú arabské kone Shagya. Žlaby pre krmenie koní sú z červeného mramoru.

Jazdecká hala

Na dvore žrebčína nájdeme jeden z najstarších jazdeckých hál, v ktorej sa usporiadajú ročne viackrát podujatia. V strede jazdeckej haly je jazdecká manéž, ktorá je 15 m široká a 44 m dlhá. Strecha zahŕňa v sebe zvláštnu tesársku robotu a kované železné lustre.

Brána hrdinov

Bránu hrdinov postavili v roku 1938, ktorá bola hlavným vchodom do dvora žrebčína. Brána je pamiatkovým miestom, kde na mramorových tabuliach sú viryté mená hrdinov revolúcie a vojny za nezávislosť z roku 1848-49, resp. padlým vojakom druhej svetovej. Pri bráne hrdinov každý rok sa koná spomienková slávnosť na 15. marec 1848.

Múzeum vozov

Múzeum vozov Kocsimúzeum sa nachádza na dvore žrebčína. Tu je vystavených 15 vozov rôzneho pôvodu, typu a rôzneho veku. Niektoré sú aj dodnes používané. V múzeu sú vystavené výnimočné a pekne zdobené konské postroje.

Dôstojnícke kasíno a výstava z histórie žrebčína

Na ulici Mészáros pod číslom domu 16. sa nachádza Dôstojnícke kasíno. Budova Dôstojníckeho kasína nadobudla súčasnú podobu v roku 1902. Úlohou Dôstojníckeho kasína bolo na uspokojenie kultúrno-zábavných nárokov zamestnancov žrebčínu.

V súčasnosti v kasíne sa nachádza reštaurácia Ötösfogat étterem. Je tu stála výstava z histórie žrebčína a konajú sa tu konferencie a podujatia.

Sú tu vystavené portréty veliteľov žrebčína a svetoznámych koní chovaných v Bábolne.

Arborétum

Arborétum, ktoré sa rozprestiera pri žrebčíne na 16-tich hektároch bolo zriadené v roku 1965. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že Arborétum zaradí medzi miestne chránené objekty. V Arboréte je 65 druhov listnatých stromov, 44 druhov ihličnatých stromov a 19 druhov kríkov. Zo živočíšnej ríše sa tu nachádzajú pôvodné maďarské druhy napr. srnka, diviak.

Ďalej sa tu nachádza Pamätník slávnych koní, ktoré boli chované v Bábolne. Na 18 pamätných kopcoch je osadených 54 drevených stĺpov s transylvánskymi motívmi a pod nimi sú mramorové tabule s menami koní.

Kostoly

Na území Bábolny sú dva kostoly. Rímskokatolický kostol Nepomuki Szent János, ktorý bol postavený v roku 1819. Reformovaný kostol začali stavať v roku 1933 a bol dokončený v roku 1935.

Miestna historická zbierka

V miestnom historickom múzeu sa organizujú stále a dočasné výstavy. Tu sa nachádza výstava zbierky miestnej histórie (2943 Bábolna, Ácsi u. 4.).

V suteréne budovy sa nachádza klubová miestnosť a sú tu vystavené staré hračky. V hornej časti budovy je výstava zbierky miestnej histórie, ktorá pozostáva z predmetov a fotografií, ktoré darovali obyvatelia. Na poschodí sú vystavené čipky zosnulej čipkárky Mátray Magdolna, ktorá je čestnou občiankou Bábolny. Hore na poschodí v dvoch miestnostiach sa nachádza sála partnerských miest Bábolny. Na poschodí je aj klubová miestnosť, v ktorej sa konajú dočasné výstavy.

Park voľného času

Park voľného času plánujú odovzdať v januári v roku 2020. Financie boli zabezpečené na výstavbu tohto parku z projektu Európskej únie. Park sa rozprestiera na 10 ha. Sú tu dve menšie jazerá, lodenica, náučné chodníky, detské ihrisko, tenisový kurt, tréningové ihrisko. Tento objekt slúži miestnym obyvateľom, turistom. Realizácia parku voľného času znamená tiež prínos pre cestovný ruch mesta.