Köszöntjük honlapunkon!

Weblapunkon betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe. Bemutatjuk intézményünk történetét, tanulóifjúságát, ízelítőt adunk az iskolánkban folyó munkáról, a tanórán kívüli tevékenység számos lehetőségéről, aktuális híreinkről, programjainkról. Honlapunkat fotókkal igyekszünk színesebbé tenni.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanulóinknak megadják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapműveltséget, kialakítsák bennük az értékőrző és teremtő magatartási szokásokat.

Feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Azt szeretnénk, hogy tanulóink iskolánkban sokáig maradhassanak gyerekek, biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet.

Új tanév, változásokkal

A 2014/2015-ös tanévet 285 tanulóval kezdtük 15 (8 alsós és 7 felsős) tanulócsoportban. Az 5. évfolyamon egy osztály, a többi évfolyamon két-két osztály működik.
A nevelő-oktató munkát 28 pedagógus végzi, a pedagógiai munkát közvetlenül segíti a pedagógus-asszisztens és az iskolatitkár. Új kollégákat köszönthettünk Csomó Zsuzsa és Szilágyiné Kollár Eszter tanítók személyében.
A Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően több változásnak kell megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben folytatódik, így szeptember 1-jétől az 1. 2. és 3., valamint az 5. 6. és 7. évfolyamokon 5 órában tartjuk a testnevelést, melyből legfeljebb 2 óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, szervezett edzéssel, mozgással.
Ebben a tanévben folytatódik a kerettantervben tervezett úszásoktatás az 5. és 6. évfolyamokon.
A tavalyi tanévben az 1. és az 5. évfolyamokon bevezetésre került heti 1 órában az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása. Ennek oktatása is folytatódik a 2. és a 6. évfolyamokon. A szülők választhattak, hogy az iskola által biztosított erkölcstan vagy az egyházak által kínált hit- és erkölcstanoktatást választják gyermekük számára. Erről a szülők már írásban nyilatkoztak az elmúlt tanév végén. A két tantárgy egyikének tanulása kötelező.
Az egész napos iskolai oktatás keretében az általános iskola valamennyi évfolyamán a kötelező tanítási órákon túl egyéb foglalkozásokat (szakköröket, sport, napközis ill. tanulószobai foglalkozásokat) szervezünk 16 óráig tanulóink számára. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére az igazgató ez alól felmentést adjon. Az egész napos iskolai oktatás az alsó tagozat mind a 4 évfolyamán működik.
Az egész napos iskolai oktatásban a helyi zeneiskola tehetségfejlesztő programjának megfelelően komplex művészeti foglalkozásokat (szolfézs, drámapedagógiai foglalkozások, társastánc) biztosít az 1. 2. és 3. osztályosok számára.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti tárgyként való tanítását, beillesztve az adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe.
A szakköröket szervezünk (rajz, sakk, honismereti, könyvbarát, sportfoglalkozások), a 7-8. évfolyamon középiskolai felkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Így biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését versenyekre, valamint a pályaválasztás előtt álló diákjaink eredményes felkészülését a központi írásbeli felvételi vizsgára, továbbtanulásra.
Ha szükséges, tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítjük.
Gazdag szabadidős programokkal, rendezvényekkel, kirándulásokkal, színházlátogatásokkal lehetőséget kínálunk gyermekeink számára a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez.

Üdvözlettel:
Peresztegi Gáborné
igazgató

Képgaléria

"Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

Székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
Adószám: 19151063-1-11
Számlasz.: 63200023-15200536

Kapcsolat

BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
Telefon: +36 34 369220
Fax: +36 34 568154
E-mail: biskola@freemail.hu
OM azon.: 031895