Bábolnai Általános Iskola


A tartalomhoz

Főmenü:


AKTUÁLIS

TAVASZI SZÜNET : 2014. április 16. - 2014. április 22.

A szünet előtti utolsó tanítási nap : 2014. április 15. (kedd)
A szünet utáni első tanítási nap : 2014. április 23. (szerda)

A 6., 8. évfolyamokon megrendezett kompetenciamérés napja 2014. május 28.

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28 - 30. (hétfő, kedd, szerda)
8:00 órától 18:00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.


2014.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:


Körzeti általános iskola:

Bábolnai Általános Iskola
2943 Bábolna Toldi Miklós u. 24.


További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Mocsai Arany János Általános Iskola, Mocsa
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola, Almásfüzitő
Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Ács
Banai Jókai Mór Általános Iskola, Bana
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola, Nagyigmánd


Komárom

Komáromi Dózsa György Általános Iskola
Feszty Árpád Általános Iskola
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola


Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény:

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon Móra Ferenc Tagintézménye

2900 Komárom, Czuczor G. u. 17.


Tisztelettel köszöntöm Önt a Bábolnai Általános Iskola honlapján!Weblapunkon betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe. Bemutatjuk intézményünk történetét, tanulóifjúságát, ízelítőt adunk az iskolánkban folyó munkáról, a tanórán kívüli tevékenység számos lehetőségéről, aktuális híreinkről, programjainkról. Honlapunkat fotókkal igyekszünk színesebbé tenni.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanulóinknak megadják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapműveltséget, kialakítsák bennük az értékőrző és teremtő magatartási szokásokat.

Feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Azt szeretnénk, hogy tanulóink iskolánkban sokáig maradhassanak gyerekek, biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet.

Üdvözlettel:


Peresztegi Gáborné
igazgató

A 2013/2014-es tanév

A 2013/2014-es tanévet 283 tanulóval kezdtük 15 tanulócsoportban. Az 4. évfolyamon egy osztály, a többi évfolyamon két-két osztály működik.
A nevelő-oktató munkát 26 pedagógus végzi, a pedagógiai munkát közvetlenül segíti a pedagógus-asszisztens és az iskolatitkár.
A Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően több változásnak kell megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés bevezetése nem új elem az oktatásban. Az elmúlt tanévben már megszerveztük a mindennapos testnevelést az 1. és az 5. évfolyamokon heti 5 órában. Ez felmenő rendszerben folytatódik, így szeptember 1-jétől a 2. és a 6. évfolyamokon is heti 5 órában tartjuk a testnevelést, melyből legfeljebb 2 óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, szervezett edzéssel, mozgással.
Az 1. és az 5. évfolyamokon heti 1 órában kötelező lesz az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása. A szülők választhattak, hogy az iskola által biztosított erkölcstan vagy az egyházak által kínált hit- és erkölcstanoktatást választják gyermekük számára. A két tantárgy egyikének tanulása kötelező.
Bevezetésre került az egész napos iskolai oktatás. Az általános iskola valamennyi évfolyamán a kötelező tanítási órákon túl egyéb foglalkozásokat (szakkörök, sport, napközis ill. tanulószobai foglalkozások) szervezünk tanulóink számára 16 óráig. A kötelező tanítási órákon túl a szülő kérésére a délutáni foglalkozások alól az intézményvezető felmentést adhat, kivéve, ha egész napos iskolaként (iskolaotthon) működik. Az egész napos iskolai oktatás az alsó tagozat mind a 4 évfolyamán felmenő rendszerben működik.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti tárgyként való tanítását, beillesztve az adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe.
A szakköröket szervezünk (rajz, természetbarát, sakk, honismereti, könyvtárismereti, sportfoglalkozások), a 7-8. évfolyamon középiskolai felkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Így biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését versenyekre, valamint a pályaválasztás előtt álló diákjaink eredményes felkészülését a központi írásbeli felvételi vizsgára, továbbtanulásra.
Ha szükséges, tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítjük.
Gazdag szabadidős programokkal, rendezvényekkel, kirándulásokkal, színházlátogatásokkal lehetőséget kínálunk gyermekeink számára a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez.

Az Nkt. 182/A § (3) bekezdés alapján tájékoztatjuk, hogy a Bábolnai Általános Iskolában a 2014/2015-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő egyházi jogi személyek vállalják:

Magyar Katolikus Egyház
Képviselő: Varga Imre
Címe: 2941 Ács, Gyár u. 21.

Magyarországi Református Egyház
Képviselő: Molnár-Varga Péter
Címe: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29.

Hit Gyülekezete
Képviselő: Patkó Lajos
Címe: 2943 Bábolna, Cserháti u. 40.


Telefon: 34/369-220; Fax: 34/568-154 | biskola@freemail.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe