Bábolnai Általános Iskola


A tartalomhoz

Főmenü:


AKTUÁLIS

Tisztelt Szülők!
Szeretettel várjuk a leendő 1.b osztályos (iskolaotthon) tanulókat és szüleiket
augusztus 28-án (csütörtökön) 16:30 órakor az 51-es tanteremben tartandó szülőértekezletre.
Kérjük, hozzák be a technika, illetve rajz felszereléseket és a tornazsákot.

Köszönettel:
Csomó Zsuzsa osztályfőnök
Görözdiné Major Gyöngyi osztálytanító


Szeretettel várjuk a leendő 1.a osztályos tanulókat és szüleiket
augusztus 28-án (csütörtökön) 16:30 órakor az 52-es tanteremben tartandó szülőértekezletre.
Kérjük, hozzák be a technika, illetve rajz felszereléseket és a tornazsákot.

Köszönettel:
Czinderné Francsics Judit
osztályfőnök
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
a Bábolnai Általános Iskola

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYÉT
2014. szeptember 1-jén (hétfőn) 8:00 órakor
tartja az iskola sportpályáján.


Kérjük, a gyerekek ünneplőben jelenjenek meg.
Az első tanítási napon három órát tartunk.
(Napközis ügyelet lesz.)

A tankönyvek kiosztása is ezen a napon történik.

Szeretettel várjuk a szülőket, hozzátartozókat és minden kedves vendéget!


Tisztelettel köszöntöm Önt a Bábolnai Általános Iskola honlapján!Weblapunkon betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe. Bemutatjuk intézményünk történetét, tanulóifjúságát, ízelítőt adunk az iskolánkban folyó munkáról, a tanórán kívüli tevékenység számos lehetőségéről, aktuális híreinkről, programjainkról. Honlapunkat fotókkal igyekszünk színesebbé tenni.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanulóinknak megadják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapműveltséget, kialakítsák bennük az értékőrző és teremtő magatartási szokásokat.

Feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Azt szeretnénk, hogy tanulóink iskolánkban sokáig maradhassanak gyerekek, biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet.

Üdvözlettel:


Peresztegi Gáborné
igazgató

A 2013/2014-es tanév

A 2013/2014-es tanévet 283 tanulóval kezdtük 15 tanulócsoportban. Az 4. évfolyamon egy osztály, a többi évfolyamon két-két osztály működik.
A nevelő-oktató munkát 26 pedagógus végzi, a pedagógiai munkát közvetlenül segíti a pedagógus-asszisztens és az iskolatitkár.
A Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően több változásnak kell megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés bevezetése nem új elem az oktatásban. Az elmúlt tanévben már megszerveztük a mindennapos testnevelést az 1. és az 5. évfolyamokon heti 5 órában. Ez felmenő rendszerben folytatódik, így szeptember 1-jétől a 2. és a 6. évfolyamokon is heti 5 órában tartjuk a testnevelést, melyből legfeljebb 2 óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, szervezett edzéssel, mozgással.
Az 1. és az 5. évfolyamokon heti 1 órában kötelező lesz az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása. A szülők választhattak, hogy az iskola által biztosított erkölcstan vagy az egyházak által kínált hit- és erkölcstanoktatást választják gyermekük számára. A két tantárgy egyikének tanulása kötelező.
Bevezetésre került az egész napos iskolai oktatás. Az általános iskola valamennyi évfolyamán a kötelező tanítási órákon túl egyéb foglalkozásokat (szakkörök, sport, napközis ill. tanulószobai foglalkozások) szervezünk tanulóink számára 16 óráig. A kötelező tanítási órákon túl a szülő kérésére a délutáni foglalkozások alól az intézményvezető felmentést adhat, kivéve, ha egész napos iskolaként (iskolaotthon) működik. Az egész napos iskolai oktatás az alsó tagozat mind a 4 évfolyamán felmenő rendszerben működik.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti tárgyként való tanítását, beillesztve az adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe.
A szakköröket szervezünk (rajz, természetbarát, sakk, honismereti, könyvtárismereti, sportfoglalkozások), a 7-8. évfolyamon középiskolai felkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Így biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését versenyekre, valamint a pályaválasztás előtt álló diákjaink eredményes felkészülését a központi írásbeli felvételi vizsgára, továbbtanulásra.
Ha szükséges, tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítjük.
Gazdag szabadidős programokkal, rendezvényekkel, kirándulásokkal, színházlátogatásokkal lehetőséget kínálunk gyermekeink számára a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez.

Az Nkt. 182/A § (3) bekezdés alapján tájékoztatjuk, hogy a Bábolnai Általános Iskolában a 2014/2015-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő egyházi jogi személyek vállalják:

Magyar Katolikus Egyház
Képviselő: Varga Imre
Címe: 2941 Ács, Gyár u. 21.

Magyarországi Református Egyház
Képviselő: Molnár-Varga Péter
Címe: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29.

Hit Gyülekezete
Képviselő: Patkó Lajos
Címe: 2943 Bábolna, Cserháti u. 40.


Telefon: 34/369-220; Fax: 34/568-154 | biskola@freemail.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe