Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekről