Álláslehetőség

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat, intézményei és társaságai beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után-követési feladatokban. Szerződések műszaki vonatkozású előkészítése és felülvizsgálata. A településműködtetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, telephely-engedélyeztetés, közterület-használat engedélyeztetés. 

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú képesítés
 • szakmai – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

önállóság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kocsis Gábor nyújt a +3634568000 telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: BH/8/2018., valamint  a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • személyesen: Kocsis Gábor, Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. február 26.

2018. január 15. | hétfő